Kerst 2023 en nieuwjaar 2024 te Hijfte

Beste bezoeker van onze website,


Nu het bezoek van onze goede Sint voorbij is, en hopelijk alle kinderen heel gelukkig gemaakt heeft, is het stilaan tijd om aan een nieuwe activiteit te denken.

Binnenkort is het 25 december, Kerstdag genoemd,

een hoogdag waarbij vrede en vreugde aan een rijk gevulde tafel, en in gezelschap van de ganse familie centraal staat. Laten we echter toch ook even denken aan alle mensen die hiervan niet kunnen dromen en ondertussen ten ondergaan aan al het nutteloze geweld en verdriet.

Op 26 december, 2e Kerstdag,

zal onze vereniging terug een bezoekje brengen aan de 3e leeftijd van onze parochie met een fleurige attentie.
En verder bereiken we stilaan het einde van 2023 om aansluitend 2024 te verwelkomen. Een jaar waarbij aan allen veel geluk en vooral een goede gezondheid toegewenst wordt, en waar nog plaats is voor vele activiteiten die mensen samenbrengt en gelukkig maken.

Om het jaar goed aan te vangen

richt onze vereniging terug een nieuwjaarsreceptie in op zondag 14 januari 2024 in de zaal “Hermeline” te Hijfte Center 32 van 10:00 tot 13:00 u. Hierop worden alle inwoners van Hijfte en Hoeksken uitgenodigd. Onze vereniging zal u verwelkomen met een hapje, een drankje, en waarbij allerhande wensen aan elkaar kunnen uitgewisseld worden.
Hopelijk jullie talrijk te mogen ontmoeten.

Verder op het jaar,

meer bepaald het 1e weekend van juli, worden voor de zoveelste maal de Reinaertfeesten gepland met naar goede gewoonte tal van activiteiten.
Het 1e weekend van september is Hijfte kermis aan de beurt.
Ook hierbij zijn heel wat evenementen in het vooruitzicht.

Maar laat ons beginnen met:

de nieuwjaarsreceptie op 14 januari aanstaande.


Dus, bij deze hartelijk welkom en… tot de volgende.