Historiek van het Feestcomité Hijfte.

Het ontstaan :

Over het tijdstip van de oprichting van het feestcomité te Hijfte is zeer weinig terug te vinden, doch getuigen beweren dat er reeds sprake was over het bestaan ervan vóór de 2e wereldoorlog.  Naar alle waarschijnlijkheid bestond hun activiteiten destijds met het organiseren van schietingen, bollingen, kaartingen en mogelijks andere volksspelen en zelfs een jaarmarkt gedurende de kermisperiode.  Bij het huidige bestuur is hier echter niets over terug te vinden.

Tijdens de oorlog :

Heel waarschijnlijk zijn gedurende de oorlog de activiteiten geminimaliseerd of misschien wel tijdelijk stopgezet, doch de periode erna heeft men de draad terug opgenomen en met de heropbloei van de economie gedurende de jaren 50, de gouden jaren 60 en 70 is ook het feestcomité aan een nieuw leven begonnen ook dankzij enkele jonge krachten die voor deze vernieuwing open stonden. Bestaande programma’s werden aangepast en langzaam nieuwe er aan toegevoegd.  De jaarmarkt werd op een andere manier georganiseerd, een muziekinstallatie werd aangekocht om de kermissfeer in een ander daglicht te stellen en nog andere dingen meer.

Na de oorlog :

De keerzijde van de medaille was echter dat dit alles niet gratis meer kon en er uitgekeken moest worden naar een andere vorm van inkomsten.  Daarom werd op het einde van de jaren 70 een eerste zesdaagse op rollen georganiseerd.  Gezien het grote succes ervan hebben bijna alle omliggende verenigingen dit voorbeeld overgenomen met als gevolg dat na een 3 tal jaar het spreekwoordelijke vet van de soep was, en er diende uitgekeken te worden naar andere inkomsten.  Zo is men dan begonnen met het organiseren van een “Breugelfeest” wat later uitgegroeid is tot de huidige “Reinaertfeesten” die momenteel een gans weekend in beslag nemen met een programma aangepast aan ieders wensen.
Mede door de verminderde landbouwbedrijven op de parochie en omliggende gedurende de laatste decennia is de jaarmarkt  er nu een geworden met de tentoonstelling van runderen die eigendom zijn van veekooplieden, en een tentoonstelling en keuring van verschillende paardenrassen van paardenliefhebbers zelf.  Tot op heden kan dit nog steeds een zeer groot evenement genoemd worden.  Laat ons hopen dat deze traditie nog lang in ere kan gehouden worden.

De activiteiten :

Een jaarlijkse busuitstap is reeds gedurende de laatste 5 jaar opgenomen in ons jaarprogramma. Ook het organiseren van een St-Niklaasfeest is opgestart in de afgelopen periode en later uitgegroeid tot een rondrit met een bezoek aan de kinderen thuis.
Senioren hebben eveneens onze aandacht gekregen en ontvangen op 2e kerstdag een bezoek van onze leden met een lekker cadeautje.

Nieuwjaarsreceptie :

Tenslotte wordt rond de jaarwisseling een nieuwjaarsreceptie aangeboden aan de inwoners van Hijfte en Hoeksken.
Wat oorspronkelijk een vereniging was met eigen middelen en richtlijnen is momenteel van rechtswege uitgegroeid tot een vereniging zonder winstoogmerk beter bekend als een VZW.

Medewerkers :

Dank zij de bereidwillige en belangloze medewerking van alle leden en aanverwanten is het huidig feestcomité van Hijfte uitgegroeid tot een volwaardige club die de betrachting heeft om de mensen van Hijfte en omliggende regelmatig samen te brengen in een aangename en gezellige sfeer en zo onze parochie levendig te houden.

Een feestcomité voor wie feesten belangrijk is.